terapia rodzin

terapia-rodzinna

Terapia rodzin

 

Terapia rodzinna jest formą wsparcia zalecaną w przypadkach trudności ujawniających się w funkcjonowaniu poszczególnych członków rodziny, ale i całego systemu rodzinnego.

Problemy te dotyczyć mogą codziennego współżycia członków rodziny i uwidaczniają się w ich stanie emocjonalnym, zdrowotnym lub niepokojącej zmianie zachowania, które trwając przewlekle prowadzą do destrukcyjnego wzajemnego oddziaływania w relacjach rodzinnych i eskalują napięcie.

Jest to forma terapii odpowiednia dla osób pragnących polepszyć swoje wzajemne relacje z najbliższymi, a także dla tych, którzy nie radzą sobie z nieporozumieniami i konfliktami, mają trudności w skutecznym komunikowaniu się z bliskimi, odczuwają silne napięcia między sobą, chcą zrozumieć jego podłoże i wspólnie wypracować sposoby dokonania zmiany, mogące przynieść znaczącą poprawę w relacjach rodzinnych.

Ta forma pomocy skierowana jest do rodzin, w których ujawniają się:

-trudności emocjonalne, zaburzenia funkcjonowania i zachowania, trudności wychowawcze

-wydarzenia kryzysowe tj. rozstanie, choroba, śmierć członka rodziny, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania

-zaburzenia odżywiania: bulimia lub anoreksja,

-depresja

-zaburzenia osobowości lub nerwice

-inne problemy, w których uczestniczą członkowie rodziny

 

 

Terapię rodzinną prowadzą:

Katarzyna Scheibe,

Sebastian Sadowski