Sebastian Sadowski

Psycholog Psychoterapeuta

interpsyche1

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,  szkolenie I-go stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie w trakcie studiów z zakresu psychoterapii, organizowanych przez zespół Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pracował w Mazowieckim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych oraz w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną (również Skype), terapię par i małżeństw, terapię uzależnień.

tel. 888-129-865