Katarzyna Scheibe

Psycholog Psychoterapeutka

Katarzyna Scheibe psycholog psychoterapeutka Warszawa Interpsyche

Katarzyna Scheibe psycholog, psychoterapeutka

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku INTRA, szkolenie terapii krótkoterminowej TSR i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy IPZ. Odbyła roczne szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Centrum CBT). Obecnie jest w trakcie realizacji Całościowego Szkolenia Systemowo-Psychodynamicznego w podejściu zintegrowanym, przy Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uprawniającego do certyfikatu psychoterapeutycznego.

Specjalizuje się w pracy z osobami cierpiącymi z powodu:

-zaburzeń lękowych

-zaburzeń nastroju

-zaburzeń osobowości

-trudności w relacjach z innymi

-nadmiernego obciążenia stresem

-chorób psychosomatycznych

-trudności adaptacyjnych

-doświadczanego kryzysu osobistego lub rodzinnego

-niesatysfakcjonującego ich trybu życia (wynikającego z negatywnych skutków zaniżonego poczucia własnej wartości, nieumiejętności korzystania z pełnego potencjału swoich możliwości, niekorzystnego obrazu siebie i otaczającego świata)

 

Pasjonuje ją praca z rodziną. Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wielką satysfakcję przynosi jej pomoc Klientom w dążeniu do rozwoju osobistego i poprawy funkcjonowania w ważnych ich sferach życia.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, udziela wsparcia całym rodzinom lub samym rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi. Prowadzi różnorodne szkolenia, seminaria, warsztaty i grupy wsparcia.

Tel. kom. 607-547-277